Ruchoma kamera w OpenGL

Zapewne nie raz widząc grę w której gracz wciela się w rolę bohatera biegającego po trójwymiarowej mapie zastanawiałeś(-łaś) się w jaki sposób komputer sobie radzi z wyświetlaniem tej całej grafiki, zmienianiem położenia kamery i tak dalej… Tym razem zająłem się zagadnieniem czym jest ruchoma kamera w OpenGL. W tym artykule chciałbym zająć się uproszczoną wersją […]

Model jajka w OpenGL

W niniejszym wpisie przedstawię jak można stworzyć model jajka w OpenGL, naturalnie językiem, w którym jest napisany poniższy kod jest c++. Kod zawiera klasę Egg, w której konstruktor tworzy dwuwymiarową tablicę dwu-punktów n na n w przedziale od 0 do 1. Oraz tablicę kolorów wypełnioną pseudolosowymi wartościami. Następnie jest tworzona tablica położeń trój-punktów (każda współrzędna […]

Dywan Sierpińskiego w c++ OpenGL

Poniższy kod w języku c++ umożliwia wygenerowanie dywanu Sierpińskiego trzeciego stopnia przy użyciu biblioteki OpenGL. Oczywiście, jak po analizie kodu będzie można łatwo zauważyć, owy stopień można niemal dowolnie zmodyfikować. Przed kompilacją należy pamiętać o dodaniu bibliotek glut (The OpenGL Utility Toolkit). U mnie wymagało to dodania wpisów „-lGL -lGLU -lglut” przy wywoływaniu g++ w […]

Witaj, świecie!

Witajcie w WordPressie. I stało się. Postanowiłem stworzyć bloga o moich pomysłach i potyczkach z szeroko rozumianym programowaniem. Na chwilę pisania tego tekstu tworzę co nieco w c++ i OpenGL’u (z rozszerzeniem GLUT) na platformie Linux. W najbliższych dniach postaram się zamieścić nieco więcej i konkretniej (czytaj z kodem źródłowym), a na chwilę obecną zajmę […]