Dywan Sierpińskiego w c++ OpenGL

Poniższy kod w języku c++ umożliwia wygenerowanie dywanu Sierpińskiego trzeciego stopnia przy użyciu biblioteki OpenGL. Oczywiście, jak po analizie kodu będzie można łatwo zauważyć, owy stopień można niemal dowolnie zmodyfikować. Przed kompilacją należy pamiętać o dodaniu bibliotek glut (The OpenGL Utility Toolkit). U mnie wymagało to dodania wpisów „-lGL -lGLU -lglut” przy wywoływaniu g++ w […]