Prosta konfiguracja VPN na Debianie

Na początku na serwerze instalujemy wymagany pakiet, potrzebne będzie hasło użytkownika lub root’a.

Następnie ustawiamy katalog roboczy w miejsce, gdzie znajdować się będą przyszłe, niezbędne pliki:

Celem jest możliwie najprostsza konfiguracja z szyfrowaniem, zatem będziemy polegali na wygenerowanym kluczu, do czego służy komenda:

Tak wygenerowany klucz należy skopiować na komputer klienta korzystając […]