Model jajka w OpenGL

W niniejszym wpisie przedstawię jak można stworzyć model jajka w OpenGL, naturalnie językiem, w którym jest napisany poniższy kod jest c++. Kod zawiera klasę Egg, w której konstruktor tworzy dwuwymiarową tablicę dwu-punktów n na n w przedziale od 0 do 1. Oraz tablicę kolorów wypełnioną pseudolosowymi wartościami. Następnie jest tworzona tablica położeń trój-punktów (każda współrzędna […]